Galerie Hauerova 4 v Opavě je kulturní platformou Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Orientuje se na současné trendy a tendence formující aktuální výtvarné, multimediální a audiovizuální umění a design, a to zejména v rámci českého a evropského prostoru.

Výstavní koncepce vychází z aktuálního výtvarného a vizuálního umění, jejím cílem je přiblížit je jak studentům univerzity, tak zájemcům z řad široké veřejnosti.

Galerie Hauerova 4
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Hauerova 728/4
746 01 Opava

Galerijní rada:
Monika Horsáková
Miroslav Zelinský
Vladimír Kovařík

Kurátor galerie:
Miroslav Zelinský:
miroslav.zelinsky@fpf.slu.cz