Přeskočit na obsah

PRoměny DRAMATURGIE

Dramaturgie je nenahraditelnou součástí tvůrčího procesu ve filmu, televizi a rozhlasu. Jejím úkolem je zajišťovat kvalitu a soudržnost díla prostřednictvím práce s námětem, scénářem, postavami a strukturou příběhu. V dnešní době se však s dramaturgickou profesí pojí řada výzev a změn, které si vyžadují přehodnocení a aktualizaci jejího postavení.

Během konference se zaměřujeme na různé aspekty proměn v oblasti dramaturgie. Diskutujeme o nových trendech a strategiích ve filmové, televizní a rozhlasové tvorbě. Budeme se zabývat otázkami digitalizace, vlivem sociálních médií a nových distribučních kanálů na dramaturgii a také budeme zkoumat roli dramaturgie v kontextu aktuálních společenských, kulturních a politických témat.

Konference se koná díky podpoře Ministerstva kultury České republiky. Za partnerství děkujeme rovněž SlidesLives.