Přeskočit na obsah

Jakub Chrobák

JAKUB CHROBÁK

Monografie a podíl na monografiích
CHROBÁK, J. Tvůrce zbojnického a portášského mýtu Jan Kobzáň. Velké Karlovice: Sdružení pro rozvoj Soláně, 2014.

TICHÝ, M. a kol. Desátá léta v podobách kritiky. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. ISBN 978-80-7248-933-6. (25 %)

TICHÝ, M. a kol. Desátá léta v podobách kritiky 2. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-185-3 (15 %)

Novější studie a články
Nadávka, expresivita a ironie v kratších prózách Vítězslava Hálka. In: TICHÝ, M., SICHÁLEK, J. et al. Mezi kritikou a poezíí: Ladislavu Soldánovi k osmdesátinám. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. ISBN 978-80-7510-314-7, s. 83–93.

Kdo co je dnes poezie: nad ročenkami Nejlepší české básně. In: MACHALA, L., DAMBORSKÁ, A., SLÁDKOVÁ, L. et al. Cenová bilance 2015: nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2015. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. ISBN 978-80-244-5337-8, s. 40–51.

Hry bez ocenění oceňovaného dramatika. In: MACHALA, L. FRANTA, T., MIKULA, V. et al. Cenová bilance 2016 (cs): nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2016. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. ISBN 978-80-244-5338-5, s. 159–176.

Štěpán Jež, kritik mezi mnoha časopisy. In: TICHÝ, M. et al. Osobnosti a praxe. K literární kritice v desátých letech 20. století. Opava: SU, 2016, s. 133–156. ISBN 978-80-7510-221-8.

Od literatury do života aneb Zrození prozaika Bohumila Hrabala. Bohemica Olomucensia 8, 2016, č. 1, s. 59–96. ISSN 1803-876X

Jsme tady. Česká poezie 2015-2016. In: CHROBÁK, J.; SLÍVA, V. (eds.) Nejlepší české básně 2016. Brno, Host, 2016, s. 75–102.

Chvála tvořivosti jako způsobu poznání. In: ZELINSKÝ, M. (ed.) Kdo umí, učí: RUV 2010-2015. Brno: Host, 2016, s. 56–62.

Vějíř současné poezie. K nominovaným i nenominovaným knihám loňského roku. In: MACHALA, L. (ed.) Cenová bilance 2014. Olomouc: UP, 2015, s. 119–136. ISBN 978-80-244-4881-7.

Literatura na Valašsku ve druhé polovině 20. století. Nad dílem Jana Kobzáně, Ludvíka Vaculíka, Jana Válka a dalších. In: URBANOVÁ, S., DOKOUPIL, L., IVÁNEK, J., KADLEC, P. (eds.) Valašsko – historie a kultura. Ostrava, Rožnov pod Radhoštěm: FF Ostravské univerzity, Valašské muzeum v přírodě, 2014. ISBN 978-80-7464-499-3

Jan Balabán: Možná že odcházíme; Viola Fischerová: Matečná samota; Ivan Martin Jirous: Okuje; Karel Šiktanc: Zimoviště; Robert Fajkus: Prašivina. In: FIALOVÁ, A. et al. V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednadvacátého století v interpretacích. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2410-7.

Veliká je nepotřeba osobnosti (nad knihou Psáno na vodu palbou kulometnou I). In: MACHALA, L., KOŽUŠNÍKOVÁ, P. (eds.) Cenová bilance 2013: nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2013. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 106–113. ISBN 978-80-244-4448-2.

UMĚLECKÁ TVORBA
Moderní poezie do škol – soubor 12 vizuálních interpretací básní české poezie 20. a 21. století, dramaturgie (50 %)

Když dopiju, tak zaplatím – básnická sbírka

Adresy – básnická sbírka

Jak prázdné kolo, po ráfku – básnická sbírka

Imrvére – básnická sbírka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *