3. ročník odborné konference proběhl 12.–13. listopadu 2019. Vystoupili Kateřina Ondřeejková, Lubomír Konečný, Jana Bebarová, Monika Horsáková, Tomáš Polenský, Eva Pjajčiková, Andrea Hanáčková, Ľudovít Labík, Barbora Hrínová, Miroslav Zelinský a Pavla Bergmannová.

I v roce 2019 se konference konala díky podpoře Ministerstva kultury České republiky. Za partnerství děkujeme rovněž SlidesLives.

Záznamy konferenčních příspěvků najdete na SlidesLive
ZDE >>>

PROGRAM KONFERENCE

ÚTERÝ 12. 11.

11.30–13.00 prezence

13.00–13.15 zahájení

13.14–13.45 K. Ondřejková: Specifika producentské dramaturgie

13.45–14.15 T. Polenský: Producentská dramaturgie, dramaturg a americký script doctor z pohledu scenáristy a režiséra: případová studie tvorby scénáře celovecerního hraného scénáře pro film Smečka

14.15–14.45 L. Konečný: Producentská dramaturgie: případová studie geneze snímku V. Marhoula Nabarvené ptáče

14.45–15.00 coffe break

15.00–15.30 E. Pjajčiková: Dramaturgický inkubátor: Reality check

15.30–16.00 J. Bébarová: Vdovy jako podvratný heist film

16.00–16.30 A. Hanáčková: Jak se (re)definuje veřejný zájem v rozhlase. Příkladová studie: Matematika zločinu

16.30–17.00 M. Horsáková: Podzimní rozhlasový audioREPORT – víc než soutěž…

17.00–18.00 coffee break

18.00–19.30 Netradiční přístup k tradičním uměním
– Ivan Motýl, P. Szyroki: Struska aneb Poezie v komiksu – autorské čtení
– Moderní poezie ve vizualizacích studentů Slezské univerzity

STŘEDA 13. 11.

10.00–10.30 L. Labík: Odpútavajúci motív pri zobrazovaní náhody vo filmovom rozprávaní

10.30–11.00 B. Hrínová: Dramaturgické a pedagogické prístupy Františka Daniela na pozadí jeho života v troch rôznych kulturách

11.00–11.15 coffe break

11.15–11.45 M. Zelinský: Bauhaus jako dramaturgická koncepce

11.45–12.15 P. Bergmannová: Festivalové strategie (Divadelní festival jako umělecké dílo)