Přeskočit na obsah

Proměny dramaturgie 20193. ročník odborné konference proběhl 12.–13. listopadu 2019. Vystoupili Kateřina Ondřeejková, Lubomír Konečný, Jana Bebarová, Monika Horsáková, Tomáš Polenský, Eva Pjajčiková, Andrea Hanáčková, Ľudovít Labík, Barbora Hrínová, Miroslav Zelinský a Pavla Bergmannová.

I v roce 2019 se konference konala díky podpoře Ministerstva kultury České republiky. Za partnerství děkujeme rovněž SlidesLives.

Záznamy konferenčních příspěvků najdete na SlidesLive
ZDE >>>

PROGRAM KONFERENCE

ÚTERÝ 12. 11.

11.30–13.00 prezence

13.00–13.15 zahájení

13.14–13.45 K. Ondřejková: Specifika producentské dramaturgie

13.45–14.15 T. Polenský: Producentská dramaturgie, dramaturg a americký script doctor z pohledu scenáristy a režiséra: případová studie tvorby scénáře celovecerního hraného scénáře pro film Smečka

14.15–14.45 L. Konečný: Producentská dramaturgie: případová studie geneze snímku V. Marhoula Nabarvené ptáče

14.45–15.00 coffe break

15.00–15.30 E. Pjajčiková: Dramaturgický inkubátor: Reality check

15.30–16.00 J. Bébarová: Vdovy jako podvratný heist film

16.00–16.30 A. Hanáčková: Jak se (re)definuje veřejný zájem v rozhlase. Příkladová studie: Matematika zločinu

16.30–17.00 M. Horsáková: Podzimní rozhlasový audioREPORT – víc než soutěž…

17.00–18.00 coffee break

18.00–19.30 Netradiční přístup k tradičním uměním
– Ivan Motýl, P. Szyroki: Struska aneb Poezie v komiksu – autorské čtení
– Moderní poezie ve vizualizacích studentů Slezské univerzity

STŘEDA 13. 11.

10.00–10.30 L. Labík: Odpútavajúci motív pri zobrazovaní náhody vo filmovom rozprávaní

10.30–11.00 B. Hrínová: Dramaturgické a pedagogické prístupy Františka Daniela na pozadí jeho života v troch rôznych kulturách

11.00–11.15 coffe break

11.15–11.45 M. Zelinský: Bauhaus jako dramaturgická koncepce

11.45–12.15 P. Bergmannová: Festivalové strategie (Divadelní festival jako umělecké dílo)