Přeskočit na obsah

Pavla Bergmannová

PAVLA BERGMANNOVÁ

Stati v monografiích a odborných publikacích
BERGMANNOVÁ, Pavla. Zvuková dramaturgie ve filmech Miloše Formana. In: HORSÁKOVÁ, Monika – SCHUPPLEROVÁ, Stanislava – ZELINSKÝ, Miroslav, eds. Proměny dramaturgie. Aktuální profesní a pedagogická situace dramaturgií. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018, s. 53–59. ISBN 978-80-7510-321-5.

BERGMANNOVÁ, Pavla. Moravskoslezský divadelní místopis. Bleskový portrét tradičních profesionálních (a zejména činoherních) scén moravskoslezského regionu. In: VRCHOVSKÝ, Ladislav, ed. Leoš Janáček a Tři Tygři. Sto let kultury v Moravskoslezském kraji. Ostrava: Společnost pro kulturu a umění, z. s., 2018, s. 105–127. ISBN978-80-7576-031-9

BERGMANNOVÁ, Pavla. Zlej kluk s motorovou pilou. Pravá podstata Brada Frasera. In: BERGMANNOVÁ, Pavla, ed. Teď mě zabij. Ostrava: Národní divadlo moravskoslezské, 2017, s. 5–11. ISBN 978-80-88180-20-3.

BERGMANNOVÁ, Pavla. Dvacet ročníků festivalu Ost-ra-var. In: BERGMANNOVÁ, Pavla, ed. Almanach Ost-ra-var 1997-2016: festival ostravských činoherních divadel. Ostrava: Národní divadlo moravskoslezské, 2016, s. 7–126. ISBN 978-80-88180-09-8.

BERGMANNOVÁ, Pavla. Šťastných deset let. Divadlo Petra Bezruče v souvislostech. In: BERGMANNOVÁ, Pavla, ed. Divadlo Petra Bezruče Ostrava 2005–2015. Ostrava: Divadelní společnost Petra Bezruče, 2015, s. 3–6. ISBN 978-80-260-9751-8.

Články v recenzovaných sbornících
BERGMANNOVÁ, Pavla. Petr Bezruč divadelní. In: SMOLKA, Zdeněk, ed. Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil: sborník z konference, konané 21.-22. září 2017 u příležitosti stého padesátého výročí narození Vladimíra Vaška. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018, s. 74–81. ISBN 978-80-7599-004-4.

BERGMANNOVÁ, Pavla. Opravdu nejlepší? Poznámky k vítězství Miloslava Vojtíška v Dramatické soutěži o Cenu Alfréda Radoka. In: MACHALA, Lubomír, a KUŽUŠNÍKOVÁ, Petra, eds. Cenová bilance 2013. Nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2013. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 79–93. ISBN 978-80-244-4448-2.

BERGMANNOVÁ, Pavla. Vzájemné česko-polské vztahy v oblasti filmu po 2. světové válce (… a první česko-polský film Hraniční ulička/Ulica graniczna). In: MARTINEK, Libor, ed. Rozumíme si navzájem? Možnosti reflexe minulosti v současnosti v české a polské literatuře, jazyce a kultuře 20. století. Opava-Opole: Slezská univerzita v Opavě, 2011, s. 131–140. ISBN 978-80-7248-699-1

BERGMANNOVÁ, Pavla. Švédský Polák Ingmar Villqist (a jeho divadelní svět). In: MARTINEK, Libor, ed. Evropská dimenze české a polské literatury. Europejski wymiar literatury czeskiej i polskiej. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011, s. 329–339. ISBN 978-80-7248-719-6

BERGMANNOVÁ, Pavla. Podoby komiky v současném českém dramatu. In: BARIAKOVÁ, Zuzana –KUBEALÁKOVÁ, Martina, ed. Rozosmiať člověka je hotova veda. Podoby komiky v umeleckej literature. Banská Bystrica: Fakulta humanitnych vied Univerzity Mateja Bela, 2011, s. 206–211. ISBN: 978-80-557-0121-9

BERGMANNOVÁ, Pavla. Laterna Magika  – między teatrem a filmem. In: LAZORČÁKOVÁ, Tatjana – WĄCHOCKA, Ewa, ed. Punkty widzenia/Pohledy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004, s. 69–76. ISBN 83-226-1338-5

BERGMANNOVÁ, Pavla. Konkurs: pokus o popis dvou zápasů. In: SÝKORA, Michal, ed. Kontexty III. Litteraria, Theatralia, Cinematographica. Acta Universitalis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica – Aestetica 25 – 2002. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002 (2003), s. 15–30. ISBN 80-244-0537-7

BERGMANNOVÁ, Pavla. Generacja “Praskiej Piątki” i jej przedstawiciel Tomasz Vorel (“Generace Pražské pětky a její představitel Tomáš Vorel”). In: LAZORČÁKOVÁ, Tatjana, ed. Pohledy/Punkty widzenia. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000, s. 25–53. ISBN 802440192

BERGMANNOVÁ, Pavla. Poválečné česko-polské filmové kontakty v letech 1945-1949 do premiéry prvního česko-polského filmu Hraniční ulička. In: SÝKORA, Michal, ed. Kontexty II. Litteraria, Theatralia, Cinematographica. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica – Aesthetica 22 – 2000. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000 (2001), s. 87–99. ISBN 8024402033

BERGMANNOVÁ, Pavla. Desetiboj: Koncert na stadionu (Nad zvukovou skladbou Formanova filmu Desetiboj). In: Kontexty I. Litteraria, Theatralia, Cinematographica. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica – Aesthetica 18 – 1999. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999 (2000), s. 69–74. ISBN 802440057X

BERGMANNOVÁ, Pavla. Stanisław Przybyszewski na českém jevišti v období české moderny. In: SPURNÁ, Helena, ed. Divadlo ve světě. Interkulturální procesy a divadlo. Brno : Masarykova univerzita, 1999, s. 33–42.

BERGMANNOVÁ, Pavla. Oblastní divadlo na konci století : K režiím J. A. Pitínského v Městském divadle Zlín. In: SPURNÁ, Helena, ed. Divadlo a jeho výzkum na konci 20. století. 1. vyd. Brno : Ústav divadelní a filmové vědy filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 1998. s. 97–106.

Stati a studie ve sbornících a časopisech
BERGMANNOVÁ, Pavla. Film je naše společná věc. Spolupracovníci Krzysztofa Kieślowského. In: SEIDL, Tomáš, ed. Panorama filmové kritiky IV. / Panorama of Film Criticism IV. Uherské Hradiště: Asociace českých filmových klubů, 2011, s. 26–31.

BERGMANNOVÁ, Pavla. Spasitelé opustili náměstí. In: SEIDL, Tomáš, ed. Filmové listy – Projekt 100/2008. Uherské Hradiště: Asociace českých filmových klubů, 2008, s. 8–9.

BERGMANNOVÁ, Pavla. Britská literatura v britském filmu. Stručný nástin dějin filmových adaptací britské literatury. In: BERGMANNOVÁ, Pavla, ed. Katalog XIII. semináře Britského filmu v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště: Asociace českých filmových klubů, 2007, s. 4–6.

BERGMANNOVÁ, Pavla. Stáří a stárnutí ve filmu. Několik poznámek na okraj tématu. In: Katalog 33. Letní filmové školy Uherské Hradiště. Uherské Hradiště: Asociace českých filmových klubů, 2007, s. 33–37.

BERGMANNOVÁ, Pavla. Příroda ve filmu. Možné cesty setkání. In: Katalog 32. Letní filmové školy Uherské Hradiště. Uherské Hradiště: Asociace českých filmových klubů, 2006, s. 5–11. ISBN 80-239-7401-7

BERGMANNOVÁ, Pavla. Czy odrodzi się Feniks z popiołów? Dziesięć lat autonomii filmu słowackiego In: Opcje, 2005, roč. 6, č. 2, s. 54–61.

BERGMANNOVÁ, Pavla. Czechy: nowa fala? Kino Europy Środka. In: Tygodnik Powszechny, 2005, roč. 32, s. 12.

BERGMANNOVÁ, Pavla. Cesty Krzysztofa Kieślowského. In: Osudové náhody Krzysztofa Kieślowského (katalog k přehlídce filmů). Olomouc: Pastiche Filmz, 2005, s. 2–13.

BERGMANNOVÁ, Pavla. Britská hudba v britském filmu. In: BERGMANNOVÁ, Pavla, ed. Katalog XI. semináře Britského filmu v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště: Asociace českých filmových klubů, 2005, s. 4–8.

BERGMANNOVÁ, Pavla. Britské drama v britském filmu. In: BERGMANNOVÁ, Pavla, ed. Katalog X. semináře Britského filmu v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště: Asociace českých filmových klubů, 2004, s. 3–7.

Články v recenzovaných časopisech
BERGMANNOVÁ, P. Úspěšné hledání brněnské minulosti. Česká literatura, 49 (2001), č. 6, s. 661–663.

Články v uznávaných neimpaktových recenzovaných časopisech
BERGMANNOVÁ, Pavla. Tři pozdravy z loutkové Ostravy. Loutkář. Praha: Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, 2018, r. 68, č. 2, s. 58–61. ISSN 1211–4065.

BERGMANNOVÁ, Pavla. Spectaculo Interesse hledající dokonalý obraz skutečného života. Loutkář. Praha: Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, 2017, r. 67, č. 4, s. 80–83. ISSN 1211–4065.

BERGMANNOVÁ, Pavla. Kde divadlo chutná po jablkách (Středa nám chutná). Loutkář. Praha: Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, 2017, r. 67, č. 3, s. 48–49. ISSN 1211–4065.

TVŮRČÍ ČINNOST

2017
Dramaturgie divadelní inscenace Brad Fraser: Teď mě zabij (r. Janusz Klimsza, premiéra 27. 5. 2017, Národní divadlo moravskoslezské Ostrava).

2014
BERGMANNOVÁ, Pavla. Polský film do poloviny 50. let 20. století. In: Polským filmem letem světem (1/10).  ČRo Vltava, premiéra vysílání: 28. 4. 2014.

BERGMANNOVÁ, Pavla. Polská specialita: vlastenecké velkofilmy. In: Polským filmem letem světem (7/10).  ČRo Vltava, premiéra vysílání: 6. 5. 2014.

BERGMANNOVÁ, Pavla. Polský dokument a polská animace. In: Polským filmem letem světem (9/10).  ČRo Vltava, premiéra vysílání: 8. 5. 2014.

2010
dramaturg Festivalu nad řekou Písek 2010 – příprava cyklu Kino morálního neklidu a Filmy Visegrádu

1993–2010
Multižánrový festival Křižovatky/Crossroads Olomouc 2011 (dramaturgie a produkce)

2007
dramaturg XIII. semináře Britského filmu v Uherském Hradišti 2007 (téma Britská literatura v britském filmu)

dramaturg 33. Letní filmové školy Uherské Hradiště (cyklus Stáří a film)

2006
dramaturg 32. Letní filmové školy Uherské Hradiště (cyklus Příroda a film)

2005
dramaturg XI. seminář Britského filmu v Uherském Hradišti (téma Britská hudba v britském filmu)

2004
seminář Britského filmu v Uherském Hradišti (téma Britské drama v britském filmu)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *