TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

Definitivní téma BP a DP může být úžeji specifikováno po dohodě s vedoucím práce. Pokud má student vlastní téma, může se obrátit s žádostí o vedení práce na kteréhokoliv z níže uvedených pedagogů ústavu.

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

MgA. Tomáš Polenský
1) Specifika práce režiséra na dramatickém seriálu pro televizi
2) Práce s flashbackem v seriálu Sedmilhářky
3) Spolupráce režiséra a střihače v současném českém filmu
4) Vztah režiséra a producenta v současném českém filmu
5) Etika střihu mluveného slova v dokumentárním filmu

Mgr. Monika Horsáková
1) Technika direct-eye kamery v současném českém audiovizuálním prostředí
2) Obraz normalizace v českém filmu po roce 1990
3) Filmová tvroba ostravského televizního studia po roce 1990
4) Dokumentární tvorba ostravského televizního studia po roce 1990
5) QQ studio Ostrava

MgA. Irena Kocí
1) Nové rozhlasové žánry a tendence (Feature, RadioArt…)
2) Výrazové prostředky rozhlasové hry
3) Vývoj rozhlasového dramatického prostoru
4) Současná česká rozhlasová dramatika
5) Dramaturgie dramaturgie

MgA. Kristina Pupáková
1) Narativní složka českých počítačových her
2) Color grading v současné autorské tvorbě České televize
3) Lena Dunham a Pheope Waller Bridge – revoluce televizního průmyslu v současnosti
4) Proměna ženské hrdinky v žánrovém filmu v současném Hollywoodu

doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.
1) Elo Havetta v kontextu česko-slovenského filmu 60. let
2) Juraj Jakubisko v kontextu česko-slovenského filmu 60. let
3) Dušan Hanák v kontextu česko-slovenského filmu 60. let
4) Štefan Uher v kontextu česko-slovenského filmu 60. let
5) Kýč a současný český film
6) Místo současného českého filmu v evropské kinematografii (ceny, festivaly)
7) Podoby současné české literatury v rozhlase (dramaturgie, žánry, obsazení)

Mgr. Pavla Bergmannová
1) Možnosti PR a propagace přehlídky studentských filmů (na příkladu festivalu Opavský páv)
2) Poetika filmů Petra Václava
3) Poetika filmů Bohdana Slámy
4) Filmové herectví Miroslava Krobota
5) Filmové herectví Zuzany Stivínové
6) Zobrazení nahoty v českém film
7) Filmové adaptace próz Jáchyma Topola

MgA. Mikuláš Odehnal
1) Samplování v kontextu zvukové tvorby
2) Streaming a novodobé platformy pro sdílení hudby
3) Historie a současnost terénního nahrávání v ČR
4) Od J. Foleye k dnešní postprodukci zvukové atmosféry ve filmu (zadáno)

Mgr. Stanislava Schupplerová, Ph.D.
1) Filmové adaptace románů Miloše Urbana
2) Vladimír Körner: mezi scenáristikou a literaturou

DIPLOMOVÉ PRÁCE

MgA. Tomáš Polenský
1) Práce s hercem v současném českém filmu (zadáno)
2) Specifika práce režiséra na dramatickém seriálu pro televizi
3) Práce s flashbackem v seriálu Sedmilhářky
4) Spolupráce režiséra a střihače v současném českém filmu
5) Vztah režiséra a producenta v současném českém filmu
6) Olmo Omerzu a jeho filmy (zadáno)
7) Etika střihu mluveného slova v dokumentárním filmu

Mgr. Monika Horsáková
1) Obraz normalizace v českém filmu po roce 1990
2) Filmová tvroba ostravského televizního studia po roce 1990
3) Dokumentární tvorba ostravského televizního studia po roce 1990
4) Ozvučená vizualita a vizualizovaný zvuk: Vizuální zpracování živých hudebních produkcí (zadáno)
5) Richard Konkolski – s filmovou surovinou napříč oceány (zadáno)

MgA. Irena Kocí
1) Výrazové prostředky a způsob práce s výrazovými prostředky ve vybraných rozhlasových hrách
2) Nelineární vyprávění: typologie vyprávěcích struktur s flashbacky

doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.
1) Jánošíkovský mýtus ve slovenském filmu.
2) Dvě filmové adaptace románu Wiliama Goldinga Pán much
3) Mladý český a slovenský dokument (Linda Jablonská, Adéla Kroupová)
4) Ideologie ve filmu
5) Kýč a současný český film
6) Místo současného českého filmu v evropské kinematografii (ceny, festivaly)
7) Podoby současné české literatury v rozhlase (dramaturgie, žánry, obsazení)

Mgr. Pavla Bergmannová
1) Obraz dětství v českém filmu po roce 1989
2) Obraz terezínského ghetta v českém hraném filmu (zadáno)
3) Současný polský film a jeho osobnosti
4) Atentát na Heydricha a jeho obraz v českém filmu
5) Téma vesnice v českém poválečném filmu
6) Česká filmová detektivka v období normalizace
7) Dokumentarista Karel Vacek
8) 2. světová válka v českém filmu po roce 1989

MgA. Jaroslav Zajíček
1) Archivní záběry v hraném a dokumentárním filmu
2) Filmové dědictví Moravskoslezského kraje (případně jiný kraj)
3) Rekonstrukce pamětí restaurovaného československého/českého filmu
4) Streamování a jeho možnosti v televizních štábech
5) Použití 70mm filmu v moderní kinematografii

MgA. Mikuláš Odehnal
1) Samplování v kontextu zvukové tvorby
2) Streaming a novodobé platformy pro sdílení hudby (zadáno)
3) Historie a současnost terénního nahrávání v ČR

MgA. Kristína Pupáková
1) #metoo – přeměna světového filmového průmyslu
2) Transformace komerčního herního průmyslu na Evropském trhu
3) Lena Dunham a Pheope Waller Bridge – revoluce televizního průmyslu v současnosti
4) Yorgos Lanthimos a jeho dílo v kontextu současného Evropského filmu (zadáno)
5) Proměna ženské hrdinky v žánrovém filmu v současném Hollywoodu

Mgr. Stanislava Schupplerová, Ph.D.
1) Fenomén večerníček v kontextu současné televizní tvorby pro děti na ČT (zadáno)
2) Současná česká scenáristika v kriminálních seriálech a minisériích