TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

Definitivní téma BP a DP může být úžeji specifikováno po dohodě s vedoucím práce. Pokud má student vlastní téma, může se obrátit s žádostí o vedení práce na kteréhokoliv z níže uvedených pedagogů ústavu.

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

MgA. Tomáš Polenský
1) Specifika práce režiséra na dramatickém seriálu pro televizi
2) Práce s flashbackem v seriálu Sedmilhářky
3) Vztah režiséra a producenta v současném českém filmu

Mgr. Monika Horsáková
1) Technika direct-eye kamery v současném českém audiovizuálním prostředí
2) Filmová tvorba ostravského televizního studia po roce 1990
3) Dokumentární tvorba ostravského televizního studia po roce 1990
4) Ostrava v tvorbě QQ studia (zadáno)
5) Spolupráce režiséra a střihače v současném českém filmu (zadáno)
6. Kriminální série Televizního studia Ostrava v období 2011–2021 (zadáno)

MgA. Irena Kocí
1) Nové rozhlasové žánry a tendence (Feature, RadioArt…)
2) Současná česká rozhlasová dramatika
3) Nelineární vyprávěcí struktury s flashforwardy
4) Nelineární vyprávění: typologie vyprávěcích struktur s flashbacky

MgA. Kristina Pupáková
1) Narativní složka českých počítačových her
2) Color grading v současné autorské tvorbě České televize
3) Erotika v českém filmu ve světovém kontextu do roku 1945 (zadáno)
4) Proměna ženské hrdinky v žánrovém filmu v současném Hollywoodu
5) Filmový svět režisérky Julie Delpy
6) Scény manželského života – Ingmara Bergman vs. Hagai Levi
7) Narativní složka českých počítačových her

doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.
1) Dokumentární film s hudební tematikou (zadáno)
2) Kýč a současný český film
3) Podoby současné české literatury v rozhlase (dramaturgie, žánry, obsazení)

MgA. Mikuláš Odehnal
1) Samplování v kontextu zvukové tvorby
2) Historie a současnost terénního nahrávání v ČR
3) Současné využití Foleyho metod při tvorbě audiovizuálního díla (zadáno)
4) Digitální dystopie v současné audiovizuální kultuře

Mgr. Stanislava Chrobáková, Ph.D.
1) Filmové adaptace románů Miloše Urbana (zadáno)
2) Vladimír Körner: mezi scenáristikou a literaturou
3) Filmový horor a gotický román (zadáno)
4) Filmový hrabě Drákula – postava plná protikladů (zadáno)
5) Přes kosti mrtvých – filmová adaptace

Mgr. Martin Novosad
1) Filmové paralelní světy ve filmech Christophera Nolana (zadáno)
2) Hynek Bočan – jeden z posledních z mohykánů československé nové vlny

Mgr. Rudolf Merkner
1) Vývoj a definice charakterů hlavních postav v posledních pěti letech v seriálové tvorbě
2) Radikální proměny příběhu v audiovizuální tvorbě po nástupu streamovacích služeb
3) Typologie žánrů příběhů v posledních deseti letech

DIPLOMOVÉ PRÁCE

MgA. Tomáš Polenský
1) Práce s hercem v současném českém filmu (zadáno)
2) Specifika práce režiséra na dramatickém seriálu pro televizi
3) Práce s flashbackem v seriálu Sedmilhářky
4) Vztah režiséra a producenta v současném českém filmu
5) Olmo Omerzu a jeho filmy (zadáno)
6) Etika střihu mluveného slova v projektu Paměti národa (zadáno)

Mgr. Monika Horsáková
1) Obraz atentátu na Reinharda Heydricha v českém filmu (zadáno)
2) Filmová tvroba ostravského televizního studia po roce 1990
3) Dokumentární tvorba ostravského televizního studia po roce 1990
4) Nuri Bilge Ceylan a jeho audiovizuální dílo (zadáno)
5) Streamování jako televizní přenos (zadáno)
6) Technické zabezpečení a možnosti ozvučení kulturních akcí v klasickém prostředí (zadáno)

MgA. Irena Kocí
1) Výrazové prostředky a způsob práce s výrazovými prostředky ve vybraných rozhlasových hrách
2) Nelineární vyprávění: typologie vyprávěcích struktur s flashbacky
3) Nelineární vyprávěcí struktury s flashforwardy
4) Lena Dunham a Pheope Waller Bridge – revoluce televizního průmyslu v současnosti (zadáno)

doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.
1) Filmové adaptace děl Milana Kundery
2) Dvě filmové adaptace románu Wiliama Goldinga Pán much
3) Obraz umělce ve filmu
4) Pohybující se světlo v současném výtvarném umění (zadáno)

MgA. Jaroslav Zajíček
1) Archivní záběry v hraném a dokumentárním filmu
2) Filmové dědictví Moravskoslezského kraje (případně jiný kraj)
3) Rekonstrukce pamětí restaurovaného československého/českého filmu
4) Použití 70mm filmu v moderní kinematografii

MgA. Kristína Pupáková
1) #metoo – přeměna světového filmového průmyslu
2) Filmový plakát v českém filmu
3) Výtvarné umění a jeho transformace ve filmovém obraze (zadáno)

Mgr. Stanislava Chobáková, Ph.D.
1) Klasické romány 19. století ve filmových adaptacích
2) Současná česká scenáristika v kriminálních seriálech a minisériích
3) Režisérka a scenáristka Agnieszka Holland

Mgr. Martin Novosad
1) Fenomén Netflix a jeho programová dramaturgie
2) Specifika filmové narace v českých televizních minisériích

Mgr. Rudolf Merkner
1) Má nastupující generace odvahu zobrazovat přítomnost v dnešních příbězích? Srovnání s generačními vlnami v minulosti
2) Postmoderní práce s narací a vyprávěcím časem
3) Transformace formátů příběhů, způsobu vyprávění a proměna hlavního hrdiny v audiovizuální tvorbě v posledních deseti letech