TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

Definitivní téma BP a DP může být úžeji specifikováno po dohodě s vedoucím práce. Pokud má student vlastní téma, může se obrátit s žádostí o vedení práce na kteréhokoliv z níže uvedených pedagogů ústavu.

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

MgA. Tomáš Polenský
1) Specifika práce režiséra na dramatickém seriálu pro televizi
2) Práce s flashbackem v seriálu Sedmilhářky
3) Vztah režiséra a producenta v současném českém filmu

Mgr. Monika Horsáková
1) Technika eye direct kamery v současném českém audiovizuálním prostředí
2) Filmová tvorba ostravského televizního studia po roce 1990
3) Dokumentární tvorba ostravského televizního studia po roce 1990
4. Kriminální série Televizního studia Ostrava v období 2011–2021 (zadáno)

MgA. Irena Kocí
1) Nové rozhlasové žánry a tendence (Feature, RadioArt…)
2) Současná česká rozhlasová dramatika
3) Nelineární vyprávěcí struktury s flashforwardy
4) Nelineární vyprávění: typologie vyprávěcích struktur s flashbacky

MgA. Kristina Pupáková
1) Color grading v současné autorské tvorbě České televize
2) Erotika v českém filmu ve světovém kontextu do roku 1945 (zadáno)
3) Proměna ženské hrdinky v žánrovém filmu v současném Hollywoodu
4) Filmový svět režisérky Julie Delpy
5) Scény manželského života – Ingmara Bergman vs. Hagai Levi

doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.
1) Dokumentární film s hudební tematikou (zadáno)
2) Kýč a současný český film
3) Podoby současné české literatury v rozhlase (dramaturgie, žánry, obsazení)

MgA. Mikuláš Odehnal
1) Samplování v kontextu zvukové tvorby
2) Historie a současnost terénního nahrávání v ČR
3) Digitální dystopie v současné audiovizuální kultuře

Mgr. Martin Novosad
1) Hynek Bočan – jeden z posledních z mohykánů československé nové vlny

DIPLOMOVÉ PRÁCE

MgA. Tomáš Polenský
1) Práce s nehercem v rámci československé romské menšiny po roce 2000 (zadáno)
2) Práce s flashbackem v seriálu Sedmilhářky
3) Vztah režiséra a producenta v současném českém filmu
4) Olmo Omerzu a jeho filmy (zadáno)

Mgr. Monika Horsáková
1) Obraz atentátu na Reinharda Heydricha v českém filmu (zadáno)
2) Filmová tvroba ostravského televizního studia po roce 1990
3) Dokumentární tvorba ostravského televizního studia po roce 1990
4) Streamování jako televizní přenos (zadáno)
5) Konspirační svět/díla Stanleyho Kubricka (zadáno)
6) Fenomén žánru true crime na příkladu seriálu Devadesátky (zadáno)
7) Audiovizuální tvorba jako součást popularizace v památkové péči a muzeologii (zadáno)

MgA. Irena Kocí
1) Výrazové prostředky a způsob práce s výrazovými prostředky ve vybraných rozhlasových hrách
2) Nelineární vyprávění: typologie vyprávěcích struktur s flashbacky
3) Nelineární vyprávěcí struktury s flashforwardy
4) Lena Dunham a Pheope Waller Bridge – revoluce televizního průmyslu v současnosti (zadáno)

doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.
1) Filmové adaptace děl Milana Kundery
2) Dvě filmové adaptace románu Wiliama Goldinga Pán much
3) Obraz umělce ve filmu

MgA. Jaroslav Zajíček
1) Archivní záběry v hraném a dokumentárním filmu
2) Filmové dědictví Moravskoslezského kraje (případně jiný kraj)
3) Rekonstrukce pamětí restaurovaného československého/českého filmu
4) Použití 70mm filmu v moderní kinematografii

MgA. Kristína Pupáková
1) „Chameleonská“ tvorba Lucia Fulciho (zadáno)
2) Filmový plakát v českém filmu (zadáno)
3) Výtvarné umění a jeho transformace ve filmovém obraze (zadáno)
4) Vizuální přístup k filmu režisérů Panose Cosmatose a George P. Cosmatose (zadáno)
5) #metoo – přeměna světového filmového průmyslu

Mgr. Martin Novosad
1) Fenomén Netflix a jeho programová dramaturgie
2) Specifika filmové narace v českých televizních minisériích (zadáno)

MgA. Mikuláš Odehnal
1) Voices of Meltingpot – možnosti audiovize ve službách open air festivalu (zadáno)
2) Postmoderní práce s narací a vyprávěcím časem
3) Transformace formátů příběhů, způsobu vyprávění a proměna hlavního hrdiny v audiovizuální tvorbě v posledních deseti letech

MgA. et Mgr. Jana Orlová, Ph.D.
1) Zobrazení krve a násilí v japonských animovaných seriálech (zadáno)