PEDAGOGOVÉ

vedoucí Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby

Mgr. Monika Horsáková
monika.horsakova@fpf.slu.cz

sekretariát ústavu

Bc. Hana Weiglhoferová – asistentka vedoucí ústavu
hana.weiglhoferova@fpf.slu.cz

Bc. Šárka Vránová Cágová – produkční ústavu

MgA. Kamila Návrátová – vedoucí technického kabinetu
kamila.navratova@fpf.slu.cz

interní vyučující

doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.
doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.

MgA. Tomáš Polenský
MgA. Irena Kocí
MgA. Kristína Pupáková
MgA. Jaroslav Zajíček
MgA. Mikuláš Odehnal
Mgr. Stanislava Schupplerová, Ph.D.

Mgr. Vladimír Mráz
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D.

doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

externisté

Mgr. Martin Novosad
Mgr. Kristýna Konczyna
MgA. Šimon Pikous
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.
Mgr. Šárka Zelinská

odborní poradci

Mgr. Milan Hes, Ph.D. (vzdělávací dokumenty zaměřené na soudobé dějiny, doprovodná metodika, popularizace historie)
Mgr. Petr Šimíček (vzdělávací dokumenty zaměřené na soudobé dějiny, doprovodná metodika, popularizace historie)
PhDr. Jiří Sovadina (vzdělávací dokumenty zaměřené na soudobé dějiny, doprovodná metodika, popularizace historie)
Mgr. Martin Strakoš (popularizace architektury)
Mgr. Romana Rosová, Ph.D. (popularizace architektury)

laboranti

BcA. Lukáš Wodecki
Bc. Arnošt Holan
BcA. Valentina Doupovcová