MÉDIA A DOKUMENT

MÉDIA A DOKUMENT 2020 
I letos jsme ve spolupráci s MFDF Ji.hlava v rámci festivalu připravili seminář tvůrčího psaní o dokumentárním filmu. Pod vedením významných kritiků a teoretiků můžete v rámci semináře rozvíjet své dovednosti v reflexi filmů a festivalových událostí.

Pokud jste Média a dokument již absolvovali, nevadí, nově je letos seminář rozdělen do dvou úrovní a pro studenty, kteří se ho se ho účastní opakovaně, festovaloví organizátoři vytvořili zvláštní blok nazvaný Festival Studies“, během něhož získáte vhled například do dramaturgie filmových festivalů a trendů v audiovizi.

Kompletní program semináře i registrační formulář na jednotlivé workshopy audio- a videoreportáže s redaktory Radia Wave jsou k dispozici na webu semináře.
Žádat o akreditaci Press – Média a dokument (a tím se přihlásit na seminář) je možné na tomto odkazuNa workshopy je možné se registrovat zde. Deadline pro přihlašování na seminář i jednotlivé workshopy úterý 22.10.