TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

Definitivní téma BP a DP může být úžeji specifikováno po dohodě s vedoucím práce. Pokud má student vlastní téma, může se obrátit s žádostí o vedení práce na kteréhokoliv z níže uvedených pedagogů oddělení AVT.

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

MgA. Tomáš Polenský
1) Práce s hercem v současném českém filmu
2) Specifika práce režiséra na dramatickém seriálu pro televizi
3) Práce s flashbackem v seriálu Sedmilhářky
4) Spolupráce režiséra a střihače v současném českém filmu
5) Vztah režiséra a producenta v současném českém filmu
6) Olmo Omerzu a jeho filmy

Mgr. Monika Horsáková
1) Technika direct-eye kamery v současném českém audiovizuálním prostředí
2) Fenomén virální video
3) Specifika tvorby zvukové knihy
4) Minutové hry v Českém rozhlase
5) Obraz normalizace v českém filmu po roce 1990
6) Filmová tvroba ostravského televizního studia po roce 1990
7) Dokumentární tvorba ostravského televizního studia po roce 1990
8) QQ studio
9) Historie vs. fikce v současných českých filmových sériálech

MgA. Irena Kocí
1) Nové rozhlasové žánry a tendence (Feature, RadioArt…) (zadáno)
2) Výrazové prostředky rozhlasové hry
3) Problematika rozhlasové adaptace
4) Vývoj rozhlasového dramatického prostoru
5) Současná česká rozhlasová dramatika
6) Rozhlasové práce Dory Kaprálové
7) Vyjadřovací prostředky televizní hry (inscenace), filmu
8) Dramaturgie dramaturgie

MgA. Kristina Pupáková
1) Erotika v českém filmu do roku 1945 (zadáno)
2) Narativní složka českých počítačových her
3) Color grading v současné autorské tvorbě České televize
4) Zpracování komiksového universa: Marvel vs. DC (zadáno)
5) Problematika genderu ve filmu (zadáno)

doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.
1) Elo Havetta v kontextu česko-slovenského filmu 60. let
2) Juraj Jakubisko v kontextu česko-slovenského filmu 60. let
3) Dušan Hanák v kontextu česko-slovenského filmu 60. let
4) Štefan Uher v kontextu česko-slovenského filmu 60. let
5) Kýč a současný český film
6) Místo současného českého filmu v evropské kinematografii (ceny, festivaly)
7) Podoby současné české literatury v rozhlase (dramaturgie, žánry, obsazení)

Mgr. Pavla Bergmannová
1) Možnosti PR a propagace přehlídky studentských filmů (na příkladu festivalu Opavský páv)
2) Poetika filmů Petra Václava
3) Poetika filmů Bohdana Slámy
4) Filmové herectví Miroslava Krobota
5) Filmové herectví Zuzany Stivínové
6) Téma vesnice v českém poválečném filmu
7) Zobrazení nahoty v českém filmu

MgA. Mikuláš Odehnal
1) Samplování v kontextu zvukové tvorby
2) Streaming a novodobé platformy pro sdílení hudby
3) Historie a současnost terénního nahrávání v ČR
4) Kontrast jako prostředek kompozice audiovizuálního díla (zadáno)

DIPLOMOVÉ PRÁCE

MgA. Tomáš Polenský
1) Práce s hercem v současném českém filmu
2) Specifika práce režiséra na dramatickém seriálu pro televizi
3) Práce s flashbackem v seriálu Sedmilhářky
4) Spolupráce režiséra a střihače v současném českém filmu
5) Vztah režiséra a producenta v současném českém filmu
6) Olmo Omerzu a jeho filmy

Mgr. Monika Horsáková
1) Specifika tvorby zvukové knihy
2) Film a jiná multimédia ve vztahu k neslyšícím (zadáno)
3) Obraz normalizace v českém filmu po roce 1990
4) Historie vs. fikce v současných českých filmových sériálech
5) Filmová tvroba ostravského televizního studia po roce 1990
6) Dokumentární tvorba ostravského televizního studia po roce 1990
7) Dokumentaristické rysy v tvorbě Libuše Jarcovjákové (zadáno)

MgA. Irena Kocí
1) Rozhlasové práce Dory Kaprálové
3) Výrazové prostředky a způsob práce s výrazovými prostředky ve vybraných rozhlasových hrách
6) Nelineární vyprávění: typologie vyprávěcích struktur s flashbacky (zadáno)

doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.
1) Jánošíkovský mýtus ve slovenském filmu.
2) Dvě filmové adaptace románu Wiliama Goldinga Pán much
3) Mladý český a slovenský dokument (Tereza Nvotová, Linda Jablonská, Adéla Kroupová)
4) Ideologie ve filmu
5) Sex a humor v audiovizuální reklamě
6) Kýč a současný český film
7) Místo současného českého filmu v evropské kinematografii (ceny, festivaly)
8) Podoby současné české literatury v rozhlase (dramaturgie, žánry, obsazení)
9) Stereotypizace ženských postav v českém filmu 80. až konce 90. let (zadáno)

Mgr. Pavla Bergmannová
1) Jak na ni? Problematika televizního záznamu divadelní inscenace
2) 2. světová válka v českém filmu po roce 1989
3) Česká filmová pohádka po roce 1989 (zadáno)
4) Současný polský film a jeho osobnosti

MgA. Jaroslav Zajíček
1) Archivní záběry v hraném a dokumentárním filmu
2) Filmové dědictví Moravskoslezského kraje (případně jiný kraj)
3) Rekonstrukce pamětí restaurovaného československého/českého filmu
4) Streamování a jeho možnosti v televizních štábech
5) Použití 70mm filmu v moderní kinematografii

MgA. Mikuláš Odehnal
1) Samplování v kontextu zvukové tvorby
2) Streaming a novodobé platformy pro sdílení hudby
3) Historie a současnost terénního nahrávání v ČR

MgA. Kristína Pupáková
1) #metoo – přeměna světového filmového průmyslu
2) Role kameramana vůči vizuálním efektům v současném filmovém průmyslu (zadáno)
3) Transformace komerčního herního průmyslu na Evropském trhu