TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

Definitivní téma BP a DP může být úžeji specifikováno po dohodě s vedoucím práce. Pokud má student vlastní téma, může se obrátit s žádostí o vedení práce na kteréhokoliv z níže uvedených pedagogů oddělení AVT.

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

MgA. Tomáš Polenský
1) Metody herecké práce ve filmu
2) Výuka práce s hercem na českých filmových školách
3) Český animovaný film po roce 1989
4) Vliv délky záběru na tvorbu emocí ve filmu
5) Vít Klusák a jeho tvorba
6) Martin Mareček a jeho tvorba
7) Aktuální trendy českých debutantů v hraném filmu po roce 2000

Mgr. Monika Horsáková
1) Zvuk a obraz v současném českém zpravodajství (zadáno)
2) Virální video (zadáno)
3) Vývoj přímých přenosů v televizním vysílání (zadáno)

MgA. Irena Kocí
1) Filmové adaptace Tří mušketýrů (zadáno)
2) Nové rozhlasové žánry a tendence (Feature, RadioArt…)
3) Výrazové prostředky rozhlasové hry
4) Problematika rozhlasové adaptace
5) Vývoj rozhlasového dramatického prostoru
6) Současná česká rozhlasová dramatika
7) České série v českých televizích
8) Vyjadřovací prostředky televizní hry (inscenace), filmu
9) Rozhlas jako svědek dějinných okamžiků?
10) Dramaturgie dramaturgie

MgA. Kristina Pupáková
1) Dětský hrdina v českých filmech ze 70. let
2) Erotika v českém filmu do roku 1945
3) Problematika genderu ve filmu

doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.
1) Elo Havetta v kontextu česko-slovenského filmu 60. let
2) Juraj Jakubisko v kontextu česko-slovenského filmu 60. let
3) Dušan Hanák v kontextu česko-slovenského filmu 60. let
4) Štefan Uher v kontextu česko-slovenského filmu 60. let
5) Problematika osobní identity ve filmech československé nové vlny (zadáno)

Mgr. Pavla Bergmannová
1) Možnosti PR a propagace přehlídky studentských filmů (na příkladu festivalu Opavský páv)
2) Poetika filmů Petra Václava
3) Poetika filmů Bohdana Slámy
4) Filmové herectví Miroslava Krobota
5) Filmové herectví Zuzany Stivínové

MgA. Mikuláš Odehnal
1) Samplování v kontextu zvukové tvorby
2) Streaming a novodobé platformy pro sdílení hudby
3) Historie a současnost terénního nahrávání v ČR

DIPLOMOVÉ PRÁCE

MgA. Tomáš Polenský
1) Metody herecké práce ve filmu
2) Výuka práce s hercem na českých filmových školách
3) Český animovaný film po roce 1989 (zadáno)
4) Vliv délky záběru na tvorbu emocí ve filmu
5) Vít Klusák a jeho tvorba
6) Martin Mareček a jeho tvorba
7) Aktuální trendy českých debutantů v hraném filmu po roce 2000
8) Z Československa do Hollywoodu: Analýza přerodu filmové tvorby Miloše Formana (zadáno)

Mgr. Monika Horsáková
1) Popularizace vědy prostřednictvím audiovize (zadáno)
2) Specifika tvorby zvukové knihy (zadáno)
3) Trailer a aftemovie hudebních festivalů: funkce, druhy a trendy (zadáno)
4) Film a jiná multimédia ve vztahu k neslyšícím
5) Stereotypy a předsudky u psychicky nemocných ve zpravodajství a filmové tvorbě (zadáno)

MgA. Irena Kocí
1) Obraznost v rozhlasových hrách Lenky Lagronové (zadáno)
3) Výrazové prostředky a způsob práce s výrazovými prostředky ve vybraných rozhlasových hrách (zadáno)
4) Umělá inteligence jako dramatická filmová postava (zadáno)
5) Nelineární vyprávění: typologie vyprávěcích struktur s flashbacky (zadáno)

doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.
1) Jánošíkovský mýtus ve slovenském filmu.
2) Dvě filmové adaptace románu Wiliama Goldinga Pán much
3) Mladý český a slovenský dokument (Tereza Nvotová, Linda Jablonská, Adéla Kroupová)
4) Ideologie ve filmu
5) Sex a humor v audiovizuální reklamě

Mgr. Pavla Bergmannová
1) Jak na ni? Problematika televizního záznamu divadelní inscenace
2) 2. světová válka v českém filmu po roce 1989
3) Filmová výchova: koncept workshopů dokumentárního filmu pro studenty středních škol
4) Od Českého snu po Daliborka (Celovečerní dokumenty Víta Klusáka a Filipa Remundy produkční společnosti Hypermarket Film)
5) Česká filmová pohádka po roce 1989