PEDAGOGOVÉ

vedoucí Ústavu bohemistiky a knihovnictví

Mgr. Martin Tichý, Ph.D. (pověřený vedením ústavu)

vedoucí oddělení audiovizuální tvorby

Mgr. Monika Horsáková
monika.horsakova@seznam.cz

sekretariát ústavu

Helena Brendlová
helena.brendlova@fpf.slu.cz

interní vyučující

doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.
doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
MgA. Tomáš Polenský
MgA. Irena Kocí
Mgr. Pavla Bergmannová
MgA. Kristína Pupáková
MgA. Jaroslav Zajíček
MgA. Mikuláš Odehnal
Mgr. Stanislava Schupplerová, Ph.D.
Mgr. Vladimír Mráz
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

externisté

Mgr. Martin Novosad
Mgr. Marek Ševčík, Ph.D.
MgA. Šimon Pikous
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.
Mgr. Šárka Zelinská

odborní poradci

Mgr. Kateřina Ondřejková (producentská dramaturgie, konzultace absolventských projektů)
Mgr. Milan Hes, Ph.D. (vzdělávací dokumenty zaměřené na soudobé dějiny, doprovodná metodika, popularizace historie)
Mgr. Petr Šimíček (vzdělávací dokumenty zaměřené na soudobé dějiny, doprovodná metodika, popularizace historie)
PhDr. Jiří Sovadina (vzdělávací dokumenty zaměřené na soudobé dějiny, doprovodná metodika, popularizace historie)
Mgr. Martin Strakoš (popularizace architektury)
Mgr. Romana Rosová, Ph.D. (popularizace architektury)

laboranti

BcA. Lukáš Wodecki
BcA. Dominik Vladař
BcA. Kamila Návratová