PEDAGOGOVÉ

vedoucí Ústavu bohemistiky a knihovnictví

Mgr. Jan Heczko, Ph.D.

vedoucí oddělení audiovizuální tvorby

Mgr. Monika Horsáková
monika.horsakova@seznam.cz

sekretariát ústavu

Helena Brendlová
helena.brendlova@fpf.slu.cz

interní vyučující

doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.
doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
MgA. Tomáš Polenský
MgA. Irena Kocí
MgA. Kristina Pupáková
MgA. Jaroslav Zajíček
MgA. Mikuláš Odehnal
Mgr. Vladimír Mráz
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

externisté

Mgr. Martin Novosad
Mgr. Marek Ševčík, Ph.D.
Mgr. Ing. Pavel Hruška
MgA. Šimon Pikous
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.
Mgr. Stanislava Schupplerová